Home
Project Management
Bouwtechniek
Brandveiligheid
Bouwplantoetsing
Referenties
Contact

Disclaimer

© HAC 2009

 

Vuurlastberekening

Ondanks de brandpreventieve voorzieningen in een gebouw kan toch altijd brand ontstaan. De ontwikkeling van een mogelijke brand is mede afhankelijk van de vuurbelasting van de bouwconstructie en de in het gebouw aanwezige inventaris. De vuurbelasting in een gebouw kan van invloed zijn op de eisen aan de brandbeveiligingsvoorzieningen.

Op de volgende brandbeveiligingsvoorzieningen kan de vuurbelasting in een gebouw van invloed zijn:

  • Een reductie op de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie;
  • Het voorzien in grote brandcompartimenten (groter dan 1000 m2).

De adviseurs van HAC kunnen door middel van een vuurlastberekening onderzoeken of bij een bepaalde vuurlast de brandbeveiligingsvoorzieningen kunnen worden aangepast. Zij hanteren bij deze berekening de voorwaarden uit NEN 6090.

Voor een reductie op de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie is doorgaans een beperkte vuurlastberekening benodigd. In deze vuurlastberekening wordt inzage gegeven in de permanente vuurbelasting.

Indien grotere brandcompartimenten gewenst zijn, moet een berekening worden uitgevoerd met het "Brandbeveiligingsconcept beheersbaarheid van brand".